ekosklad logo

V primeru izvedbe stranki priskrbimo vso potrebno dokumentacijo in obrazce, ki so potrebni za oddajo vloge na Eko sklad. Z naše strani v vlogi izpolnimo tehnične podatke o vgrajeni napravi, ter izdelamo in dodamo fotografije vgrajene naprave in fotografije prostora pred in po izvedbi. Stranka mora izpolniti edino svoje osebne podatke, podatke o stanovanjski stavbi, kjer bo naložba izvedena, priskrbeti kopijo gradbenega dovoljenja in oddati vlogo.

logo big

HLADILSTVO d.o.o., Plese 5, SI-9000 Murska Sobota       tel.: 02 512 41 32      email: info@hladilstvo.si

Copyright © 2005 - 2023   HLADILSTVO d.o.o., Vse pravice pridržane
Skladno z 32. členom ZisRPS izjavljamo, da nimamo izvajalca IRPS za reševanje potrošniških sporov


Izdelava spletnih strani GremoNaSplet